Blog 6 – Ngā Pū Toru – Tāua e Moana Voyage

Kia orana tatou katoatoa I teia ra manea, E akameitaki matou no te ki o te moana.  This teretere Vaka (vaka journey) was inspired by the theme “taua e Moana”.  To me this describes the relationship that we have with sea and the ocean.  Sailing on the ocean for me is one way to be […]